Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za... opširnije.
Visokogas d.o.o.

Promjena cijene gasa

Obavještavamo naše korisnike koji gas troše preko pripejment sistema da ćemo izvršiti povrat novca ili dopunu na pripejment karticu u iznosu razlike u cijeni za sve kupovine od 01.01.2016.godine do 25.02.2016.godine, a sve u skladu sa Odlukom Vlade FBiH broj 407/2016, radi retroaktivne promjene cijene gasa koja važi od 01.01.2016.godine.

Iznos koji će biti vraćen se računa na slijedeći način:

(Broj kubika koji je kupljen * pojeftinjenje) + PDV npr

100 kubika * 0.09 * 1.17 = 10.53 KM.

Zbog polugodišnjeg obračuna, pomenuti povrat novca/kredita će se vršiti do 30.06.2016.godine. Nakon ovog datuma više nećemo vršiti povrate, pa molimo sve korisnike koji su u periodu od 01.01.2016 - 25.02.2016. kupovali gas da dođu na naše prodajno mjesto i preuzmu novac ili dopune karticu za izračunati iznos.